Onze klanten, fitnesscentra, fysiotherapiepraktijken, maar ook bedrijven, hotels en overheidsinstanties worden geconfronteerd met een veranderend speelveld. Zo staat voor fysiotherapeuten de inkomstenstroom uit contracten met zorgverzekeraars onder druk; krimpt het verzekerde pakket in de basisverzekering, bieden zorgverzekeraars minder fysiotherapie dekking in aanvullende verzekeringen en kiezen consumenten vaker voor een beperkte of een aanvullende verzekering. En hoewel fitness onverminderd populair is, blijft retentie, het binnenhalen van gekwalificeerd personeel en het aantrekken van nieuwe doelgroepen een aandachtspunt.