Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) valt inmiddels al een jaar onder de basisverzekering. Tijd voor een opfrisser: wat is het en hoe kan het in de fysiotherapiepraktijk geïntegreerd worden?

Leefstijlprogramma

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders is te zwaar. Zoals bekend brengt overgewicht gezondheidsklachten met zich mee. De overheid heeft daarom sinds 2019 de gecombineerde leefstijlinterventie onder voorwaarden laten opnemen in de basiszorgverzekering. Om het doel van vermindering van overgewicht te behalen, krijgen deelnemers advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes.
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit is in te passen in het dagelijkse leven.
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te krijgen en te behouden. (Loketgezondleven.nl, 2019)

Deelnemers worden twaalf maanden actief behandeld. Daarna volgt een onderhoudsfase van nog eens twaalf maanden. Het bewegen of sporten doet iedere deelnemer in zijn of haar eigen leefomgeving. Bewegen kan daardoor makkelijker volgehouden worden.

Aanvullende competenties fysiotherapeuten

Patiënten worden primair vanuit de huisarts doorverwezen, maar ook een behandelend medisch specialist kan verwijzen naar de leefstijlinterventie. Fysiotherapeuten zijn bevoegd de leefstijlinterventie aan te bieden, mits zij aanvullende competenties verwerven die hiervoor noodzakelijk zijn. In andere gevallen is samenwerking met bevoegde partijen noodzakelijk. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) stelt dat de fysiotherapeut zich hiervoor moet bijscholen in het volgende:

  • Ontwerpen van leefstijlinterventies anders dan een beweeginterventie.
  • Individueel voedingspatroon en voedingsadvisering.
  • Individueel slaappatroon en advisering.
  • Toepassen ontspanning in relatie tot leefstijl.

Naast de competentie-eisen, zijn er ook minimale programma-eisen om GLI aan te mogen bieden. Deze zijn terug te vinden bij de erkende gecombineerde leefstijlinterventies op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

Aanvullende eisen

Ook verzekeraars kunnen nog aanvullende eisen hebben. Deze zijn opgenomen in de inkoopvoorwaarden. Veel verzekeraars stellen dat CKR-geregistreerde fysiotherapeuten moeten beschikken over een registratie ‘leefstijlcoaching’

GLI in de praktijk

Met de implementatie van GLI in je fysiopraktijk kun je meer inkomsten genereren en een expertisecentrum op het gebied van overgewicht- en obesitasbegeleiding creëren. GLI kan ook gecombineerd worden met een sportlidmaatschap. Tijdens en na de duur van het programma kan de deelnemer dan dezelfde oefenruimte gebruiken. Dit kan ook in de vorm van gezamenlijke sportmomenten. Een dergelijk lidmaatschap valt buiten het programma en dient door de deelnemer zelf bekostigd te worden. Dat is een interessante alternatieve inkomstenbron voor de fysiotherapeut.

Meer informatie

Wil je zelf gecombineerde leefstijlinterventies integreren in je praktijk? Ga dan naar de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op de pagina vind je meer informatie over de inclusiecriteria en de eisen aan een leefstijlinterventie programma en kun je het programma laten beoordelen door de verkenningscommissie.

Meer informatie