Fitnesscentra in de Benelux hebben de afgelopen maanden keihard gewerkt om hun sportschool (opnieuw) in te richten. De branche is er klaar voor om weer een bijdrage te leveren aan het fysieke, mentale én sociale welzijn van de samenleving. Welke impact heeft de corona-crisis gehad op onze industrie? En welke kansen zagen ondernemers? In dit artikel geven wij Ann Van Den Rijn van Gym Tonic (BE) het woord over de corona-crisis en haar aanpak in een tijd van uitdagingen.

We blikken terug naar donderdag 12 maart. Hoe verliep deze dag voor jou?
‘’Vreemd maar ik was vastbesloten: ik ga me voorbereiden, want morgen zijn we waarschijnlijk gesloten. En dat was de volgende dag ook het geval. We hebben toen direct een teamoverleg gehad. Daaruit kwam eigenlijk naar voren dat we blijvend waarde wilden blijven leveren naar onze leden én de connectie met hen wilden behouden.’’

Hoe heb je vervolgens daad bij woord gevoegd?
‘’Opvolgend aan ons teamoverleg hebben we een brainstorm gehouden. Vrij snel was het Gym Tonic Online Programma bedacht én gelanceerd: virtuele trainingen via Zoom en wekelijkse Home Workout video’s. Ook hebben we het concept van de Gym Tonic Talks ontwikkeld, waarbij telkens door een andere collega een wekelijks webinar werd gehost met de focus op het fysieke, mentale of sociale welzijn.’’

Welke kansen zag je nog meer liggen?
‘’Eind mei lanceerden we ook het Gym Tonic Outdoor Programma. Hiervoor hebben we geïnvesteerd in extra kunstgras, waar we ondertussen zo’n 15 outdoor lessen per week geven. We hebben hier een nieuw concept aan gehangen met drie typen work-outs. De inspiratie haalde ik onder meer uit de Inspiration Tour met Matrix Fitness in London. Leuk om te zien dat de inspiratie die ik daar heb opgedaan nog steeds mooi van pas komt!’’

Denk je dat er in deze crisis kansen schuilden?
‘’Dat weet ik wel zeker. De manier waarop we met zo’n crisis omgaan bepaalt ook hoe we eruit komen. Je moet openstaan voor vernieuwing en je weten aan te passen. Ook moet je vooruit kijken; hoe kun je bijvoorbeeld in zo’n uitdagende periode toch nieuwe leden werven? Daarom hebben we ook door middel van een leadgeneratie campagne het Gym tonic Online en Outdoor programma gepusht naar niet-leden. Hiermee hebben we in een drietal maanden rond de honderd leads verzameld.’’

We spoelen vooruit naar begin 2021. Waar hoop je met Gym Tonic te staan?
‘’Allereerst willen we zorgen dat Gym Tonic stabiel én gezond blijft én blijft groeien. Verder gaan we onze B2B concept ‘Effect4Business’ succesvol verder ontwikkelen. Effect4Business begeleidt bedrijven aan de hand van bewegingstrajecten duurzaam naar een gezonde(re) en positieve(re) bedrijfscultuur. We werken op vier niveaus die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Met de Team Shift gaan we voor een betere samenwerking binnen teams. Met de Energy Shift verhogen we de fysieke en mentale energie van de mensen. En met de Mind Shift zorgen we voor een daadkrachtige groei-mindset bij iedereen. Naast deze drie shifts creëerden we als vierde element de Result Shift. Met de focus op zowel persoonlijk, motivationeel als op businessvlak ontstaan er meetbare, betere resultaten tot gevolg. Zo zetten we duurzaam in op een bedrijfscultuur die evolueert van moeten naar willen én waarbij zowel mensen als resultaten duurzaam in beweging komen.’’