Ook bij Matrix Fitness zit topsport in het DNA. We verbinden ons aan topsportorganisaties in Nederland. Zo werken we samen aan de talentontwikkeling in Nederland.

Rotterdam Topsport

Rotterdam Topsport richt zich op het verwerven en organiseren van topsportevenementen, het ondersteunen van topsportverenigingen, het laten realiseren van topsportaccommodaties en talentencentra en het creëren van de beste omstandigheden voor talenten om te kunnen presteren. Rotterdam Topsport maakt nadrukkelijk keuzes voor bepaalde sporten en evenementen die aansluiten bij het DNA van Rotterdam.

Ook bij Matrix Fitness zit topsport in het DNA; we steunen vele topsporters in hun krachttoer om de beste te worden of te blijven. Bovendien kunnen we door onze verbinding met Rotterdam Topsport het Rotterdamse bedrijfsleven blijven adviseren en inspireren op het gebied van gezondheid en vitaliteit.

TOPSPORT AMSTERDAM

Topsport Amsterdam is de onmisbare schakel in het creëren van de optimale randvoorwaarden voor talentvolle sporters om zich te kunnen ontwikkelen tot internationale medaillekandidaten. Via het Centrum voor Topsport & Onderwijs (CTO) Amsterdam biedt Topsport Amsterdam deze talenten een unieke kans. Door een sleutelrol te spelen in het aantrekken en faciliteren van internationale topsportevenementen in Amsterdam biedt zij deze toppers een podium om in eigen stad te kunnen excelleren en zo als stimulans te dienen voor de breedtesport.

Samen met Topsport Amsterdam zorgt Matrix Fitness ervoor dat de talentontwikkeling en evenementen kunnen floreren in een optimaal topsportklimaat in de metropoolregio Amsterdam.

TOPSPORT LIMBUrg

Topsport Limburg biedt de jeugd in Limburg de mogelijkheid hun sportief ideaal te verwezenlijken in een omgeving met Olympische ambitie. Samen met haar partners realiseert Topsport Limburg een excellente (top)sportomgeving in Limburg waar talenten en topsporters de mogelijkheid krijgen om hun droom waar te maken. De partners van Topsport Limburg zijn bedrijven en organisaties met een hart voor de (top)sport. Matrix Fitness is een van de partners die invulling geeft aan het Sportecosysteem, waarbinnen de partners elkaar kunnen ontmoeten, waarin gedeeld en verbonden wordt met als doel de de topsportambitie van de sporters te versterken.